Loading Page Please Wait......!

INSTALLED LIGHTS

1938

CONNECTED LIGHTS

1898

ON CCMS

80

OFF CCMS

0

ACTIVE LOAD (KW)

80

CONNECTED CCMS

80

CONNECTED LOAD (KW)

36.927

ON LIGHTS

1898

OFF LIGHTS

0

GLOW RATE

100%

LIVE CCMS DATA

LIVE STATUS DETAILS

CCMS ID STATUS LOCATION TOTAL LIGHTS TOTAL LOAD (W)
MDR0000001ONOLD SC COLONY 12 216
MDR0000002ONAHMBEDKAR CENTER 20 360
MDR0000003ONAHMBEDKAR CENTER 5 366
MDR0000004ONMADHIRA MAIN ROAD 14 252
MDR0000005ONRAYAPATNAM CENTER 23 598
MDR0000006ONHAJYADH ROAD 12 308
MDR0000007ONladakabajar 29 590
MDR0000008ONLODAK BAZAR 36 716
MDR0000009ONHOSPITAL AREA ROAD 26 468
MDR0000010ONmadhira 66 1205
MDR0000011ONRCM BACK SIDE 11 198
MDR0000012ONRCM BACK SIDE 25 450
MDR0000013ONH 11 102 31 558
MDR0000014ONRAMAYALAM ROAD 53 1046
MDR0000015ONMADHIRA 12 216
MDR0000016ONMADHIRA 16 380
MDR0000017ONLAKSHMI THEATER ROAD 25 450
MDR0000018ONLAKSHMI THEATER ROAD 11 566
MDR0000019ONVASAVI THEATHER ROAD 18 416
MDR0000020ONBUS STAND ROAD 15 270
MDR0000021ONBUS STAND ROAD 40 720
MDR0000022ONSHANTHI THEATER 19 342
MDR0000023ONSHANTHI THEATER 38 684
MDR0000024ONVENKATESHWARLA ROAD 45 810
MDR0000025ONWIRA ROAD 11 198
MDR0000026ONH NO 1 883 2 MADHIRA 21 378
MDR0000027ONRCM BACK SIDE 23 448
MDR0000028ONMAIN ROAD 16 288
MDR0000029ONOFFICE ROAD 8 144
MDR0000030ONMAIN ROAD 16 288
MDR0000031ONMUTHYALAMMA TEMPLE 22 396
MDR0000032ONRAMAYALAM ROAD 26 560
MDR0000033ONSHIVAYALAM ROAD 21 654
MDR0000034ONSHIVAYALAM ROAD 26 468
MDR0000035ONMADHIUPALLI MAIN ROAD 19 342
MDR0000036ONMADHIUPALLI MAIN ROAD 12 216
MDR0000037ONMADHUPALLI 27 486
MDR0000038ONMADHIUPALLI MAIN ROAD 15 270
MDR0000039ONHANUMAN TEMPLE ROAD 28 504
MDR0000040ONMADUPALLI 10 180
MDR0000041ONMADUPALLI HAUMAN TEMPLE ROAD 25 450
MDR0000042ONMADUPALLI 20 360
MDR0000043ONMADUPALLI HAUMAN TEMPLE ROAD 22 396
MDR0000044ONMADUPALLI SHIVALAYAM ROAD 10 180
MDR0000045ONCHERU ROAD 26 468
MDR0000046ONMADHIRA SAIBABA TEMPLE 22 396
MDR0000047ONCOURT BACK SIDE 45 810
MDR0000048ONHOSPITAL ROAD 38 684
MDR0000049ONHOSPITAL ROAD 23 506
MDR0000050ONGRANDHALAYAM ROAD MADHIRA 21 470
MDR0000051ONPrakash nager 16 288
MDR0000052ONSidda reddy nr 33 870
MDR0000053ONBanjara 48 864
MDR0000054ONSundarayya nager 30 540
MDR0000055ONAnjaneya sweet shop 42 756
MDR0000056ONGrandhalayam 26 560
MDR0000058ONMuslim colony 35 722
MDR0000059ONMadhira s c colony 48 864
MDR0000060ONSC colony 11 198
MDR0000061ONSC colony 32 576
MDR0000062ONSC colony 40 812
MDR0000063ONGudelli nager 13 234
MDR0000064ONEllandula padu 36 648
MDR0000065ONEllandula padu 26 468
MDR0000066ONEllandula padu 15 270
MDR0000067ONEmployes colony 26 468
MDR0000068ONMuslim colony 29 522
MDR0000069ONMuslim colony 39 794
MDR0000070ONHanuman colony 38 684
MDR0000071ONHanuman colony 16 380
MDR0000072ONAmberpeta 8 144
MDR0000073ONAmberpeta 19 342
MDR0000074ONAmber peta 10 180
MDR0000075ONAmber peta 18 324
MDR0000076ONAmderpeta 21 470
MDR0000077ONAmber peta 19 342
MDR0000078ONKVR hospital 8 144
MDR0000079ONBrahmins bajar 26 468
MDR0000080ONCodack bajar 7 126
MDR0000057ONGandhiji circle 8 144

CCMS ALERTS

CCMS ID ALERT TYPE LOCATION
MDR0000001High ConsumptionOLD SC COLONY
MDR0000002High ConsumptionAHMBEDKAR CENTER
MDR0000003High ConsumptionAHMBEDKAR CENTER
MDR0000004High ConsumptionMADHIRA MAIN ROAD
MDR0000005High ConsumptionRAYAPATNAM CENTER
MDR0000006High ConsumptionHAJYADH ROAD
MDR0000007High Consumptionladakabajar
MDR0000008High ConsumptionLODAK BAZAR
MDR0000009High ConsumptionHOSPITAL AREA ROAD
MDR0000011High ConsumptionRCM BACK SIDE
MDR0000012High ConsumptionRCM BACK SIDE
MDR0000012OP TRIPRCM BACK SIDE
MDR0000013High ConsumptionH 11 102
MDR0000015High ConsumptionMADHIRA
MDR0000016High ConsumptionMADHIRA
MDR0000017High ConsumptionLAKSHMI THEATER ROAD
MDR0000018High ConsumptionLAKSHMI THEATER ROAD
MDR0000019High ConsumptionVASAVI THEATHER ROAD
MDR0000020High ConsumptionBUS STAND ROAD
MDR0000021High ConsumptionBUS STAND ROAD
MDR0000022High ConsumptionSHANTHI THEATER
MDR0000023High ConsumptionSHANTHI THEATER
MDR0000025High ConsumptionWIRA ROAD
MDR0000026High ConsumptionH NO 1 883 2 MADHIRA
MDR0000027High ConsumptionRCM BACK SIDE
MDR0000028High ConsumptionMAIN ROAD
MDR0000029High ConsumptionOFFICE ROAD
MDR0000030High ConsumptionMAIN ROAD
MDR0000031High ConsumptionMUTHYALAMMA TEMPLE
MDR0000032High ConsumptionRAMAYALAM ROAD
MDR0000033High ConsumptionSHIVAYALAM ROAD
MDR0000034High ConsumptionSHIVAYALAM ROAD
MDR0000035High ConsumptionMADHIUPALLI MAIN ROAD
MDR0000036High ConsumptionMADHIUPALLI MAIN ROAD
MDR0000036OP TRIPMADHIUPALLI MAIN ROAD
MDR0000037High ConsumptionMADHUPALLI
MDR0000037OP TRIPMADHUPALLI
MDR0000038High ConsumptionMADHIUPALLI MAIN ROAD
MDR0000039High ConsumptionHANUMAN TEMPLE ROAD
MDR0000040High ConsumptionMADUPALLI
MDR0000041High ConsumptionMADUPALLI HAUMAN TEMPLE ROAD
MDR0000042High ConsumptionMADUPALLI
MDR0000043High ConsumptionMADUPALLI HAUMAN TEMPLE ROAD
MDR0000044High ConsumptionMADUPALLI SHIVALAYAM ROAD
MDR0000045High ConsumptionCHERU ROAD
MDR0000046High ConsumptionMADHIRA SAIBABA TEMPLE
MDR0000048High ConsumptionHOSPITAL ROAD
MDR0000049High ConsumptionHOSPITAL ROAD
MDR0000050High ConsumptionGRANDHALAYAM ROAD MADHIRA
MDR0000051High ConsumptionPrakash nager
MDR0000052OP TRIPSidda reddy nr
MDR0000054High ConsumptionSundarayya nager
MDR0000055High ConsumptionAnjaneya sweet shop
MDR0000056High ConsumptionGrandhalayam
MDR0000058High ConsumptionMuslim colony
MDR0000060High ConsumptionSC colony
MDR0000060OP TRIPSC colony
MDR0000061High ConsumptionSC colony
MDR0000063High ConsumptionGudelli nager
MDR0000064High ConsumptionEllandula padu
MDR0000065High ConsumptionEllandula padu
MDR0000066High ConsumptionEllandula padu
MDR0000067High ConsumptionEmployes colony
MDR0000068High ConsumptionMuslim colony
MDR0000069High ConsumptionMuslim colony
MDR0000070High ConsumptionHanuman colony
MDR0000071High ConsumptionHanuman colony
MDR0000072High ConsumptionAmberpeta
MDR0000073High ConsumptionAmberpeta
MDR0000074High ConsumptionAmber peta
MDR0000075High ConsumptionAmber peta
MDR0000076High ConsumptionAmderpeta
MDR0000077High ConsumptionAmber peta
MDR0000078High ConsumptionKVR hospital
MDR0000078OP TRIPKVR hospital
MDR0000079High ConsumptionBrahmins bajar
MDR0000080High ConsumptionCodack bajar
MDR0000057High ConsumptionGandhiji circle

Register Complaint

Register complaint @ support.eeslindia.org

Contact @ 1800-180-3580